Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /disk_1/www/cz/teza-hodonin/www/lib/lib_language.php on line 47
Teza Hodonín

ROZPOČET NA ROK 2017 SCHVÁLENÝ RM DNE 13.12. 2016 USNESENÍM Č.4136.

                                           Hlavní činnost     Doplňková činnost       Rozpočet celkem

Provozní dotace                    20 875 000                                0                  20 875 000
Dotace od jiných subjektů                        0                               0                                 0
Vlastní příjmy                             3 700 000                   1 770 000                    5 470 000
Výnosy z odpisů budov                1 493 900                               0                    1 493 900 
Výnosy z odpsů mov. majetku            4 000                               0                           4 000
Použití fondů                                          0                               0                                  0
Ostatní výnosy                              200 000                               0                        200 000  
Výnosy (zdroje) celkem         6 272 900                  1 770 000                  28 042 900


Spotřeba energie *                   5 100 000                                0                   5 100 000
z toho elektrická energie *                          0                              0                                0
          plyn *                                             0                              0                                0
          teplo *                                            0                              0                                0
          voda *                                            0                              0                                0
Opravy a udržování *                     1 100 000                              0                   1 100 000
Mzdy *                                         8 900 000                     900 000                   9 800 000 
Mzdy - dohody                                 200 000                     200 000                      400 000
Odpisy celkem *
                            4 276 800                              0                    4 276 800
z toho odpisy mov. majetku *            187 000                              0                       187 000
          odpisy budov *                    4 089 800                              0                    4 089 800
Ostatní náklady                              6 766 100                    600 000                    7 366 100  
Náklady celkem                        26 342 900                 1 700 000                 28 042 900


Výsledek hospodaření                  - 70 000                       70 000                                  0


Poznámka

Náklady označené * jsou závazné ukazatele pro hlavní činnost.


Dnes je 23.11.2017
Svátek má: Klement
skupina ČEZ
Správu webových stránek zajišťuje cernet www.cernet.cz