Vize včetně koncepce činnosti a rozvoje příspěvkové organizace TEZA Hodonín

„TEZA Hodonín je moderní městskou organizací, která svou činností přispívá k rozvoji sportovního a společenského života ve městě Hodonín. Sleduje a vyhodnocuje potřeby a zájmy občanů města Hodonín, jakožto i současné trendy, které se v oblasti municipální podpory a rozvoje sportu vyskytují.“

Uveřejňujeme materiál zpracovaný Mgr. Otakarem Čajkou, jenž byl povinnou součástí přihlášky do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace TEZA Hodonín.

„V předkládaném materiálu jsem se věnoval pouze některým oblastem souvisejícím s řízením a rozvojem příspěvkové organizace TEZA Hodonín, pozornost jsem soustředil pouze na oblast sportu a naplňování hlavního účelu, pro který byla tato příspěvková organizace zřízena. Rozvoj sportu a volnočasových aktivit by měl být jednou z priorit pro zkvalitnění životních podmínek, které budou posilovat to, co láká občany k životu v našem městě. Proto je nutné vedle kulturního a společenského života zajistit rovněž podmínky pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit.“, uvádí Mgr. Otakar Čajka.

Mgr. Otakar Čajka byl na základě rozhodnutí Rady města potvrzen ve funkci ředitele TEZA Hodonín, příspěvková organizace.

Celou vizi včetně koncepce rozvoje si můžete přečíst na tomto odkazu nebo stáhnout ve formátu pdf.