Informace - úprava ceníků sportovišť TEZA Hodonín,p.o.

Rada města Hodonína, z důvodů postupného zvyšování cen energií, služeb a produktů zabezpečujících provozuschopnost jednotlivých sportovních zařízení, které má příspěvková organizace TEZA Hodonín svěřeny do správy, rozhodla na 46. schůzi rady města, konané dne 20.10.2020, usnesení č. 3066 schválit nový ceník sportovišť TEZA Hodonín, příspěvková organizace, s platností od 01.01.2021, v upraveném znění. Poslední úprava ceníků proběhla v roce 2011.

Nové ceníky naleznete v sekci jednotlivých sportovišť v bodu ceník.