Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců města Hodonína za rok 2020

Z důvodů epidemiologických opatření COVID-19, byl v roce 2020 sport hodně omezen, ale i přesto se v těchto složitých podmínkách našli sportovci/kolektivy, kteří dosáhli na domácí nebo i na mezinárodní scéně velmi dobrých výsledků, čímž vzorně reprezentovali nejen svůj hodonínský oddíl/klub, ale i město Hodonín.

Tak jako každý rok, Vás žádám, pokud ve Vašem sportovním oddíle/klubu máte sportovce/kolektiv, kteří by měli být za svůj výkon v letošní roce oceněni o zaslání návrhu (viz. příloha).

V návrhu nemusí být vyplněny všechny kategorie. Navržený sportovec - trenér musí být členem sportovního klubu působícího ve městě Hodonín - uveďte jméno, příjmení, sportovní disciplínu popř. sportovní klub (u každého navrhovaného sportovce - trenéra - kolektivu uveďte sportovní výkon, za který je nominován).

Tyto návrhy prosím zasílejte nejpozději do pátku 11. prosince 2020 buď poštou na adresu TEZA Hodonín, příspěvková organizace, Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín, popř. faxem na tel. číslo 518 346 401 nebo e-mailem na adresu asistent@teza-hodonin.cz  (návrh je na stránkách www.teza-hodonin.cz  ). Začátkem ledna 2021 zasedne sportovní komise města Hodonína, která Radě města doporučí nominaci nejlepších sportovců, trenéra a kolektivu za kalendářní rok 2020.

Vyhlášení nejlepších sportovců města Hodonína za rok 2020 se uskuteční na základě uvolnění epidemiologické situace COVID-19 v  průběhu roku 2021.

V návrhu nemusí být vyplněny všechny kategorie. Navržený sportovec - trenér musí být členem sportovního klubu působícího ve městě Hodonín - uveďte jméno, příjmení, sportovní disciplínu popř. sportovní klub (u každého navrhovaného sportovce - trenéra - kolektivu uveďte sportovní výkon, za který je nominován).

Vyhlášené kategorie

………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020 - kategorie žákyně (rok narození 2005 a mladší).


………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020 - kategorie žák (rok narození 2005 a mladší).

 
………………………………………………………..……………......................................................………………………….….
Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020 - kategorie juniorka (rok narození 2002 - 2004).


………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020 - kategorie junior (rok narození 2002 - 2004).


………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Nejlepší sportovkyně města Hodonína za rok 2020 - kategorie žena (rok narození 2001 a starší).


………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020 - kategorie muž (rok narození 2001 a starší).


………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Nejlepší sportovní trenér města Hodonína za rok 2020.


………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Nejlepší sportovní kolektiv města Hodonína za rok 2020.


………………………………………………………..………….......................................................……………………………….
Ocenění za celoživotní  sportovní reprezentaci města Hodonína.--------------------------------------------------
               návrh vyplnil
            (podpis, razítko)

 

Poznámka:
Nejlepší sportovci budou uveřejněni v Hodonínských listech .