Návrh na vyhlášení nejlepších sportovců města Hodonína za rok 2018

Zastupitelstvo města Hodonína v roce 2005 schválilo záměr vyhlašovat každoročně nejlepší sportovce Hodonína za uplynulý rok. Tento návrh má napomoci vyhodnocení našich nejlepších sportovců a sportovního kolektivu za rok 2018.

Návrhy zasílejte nejpozději do pátku 14. prosince 2018 buď poštou na adresu TEZA Hodonín, příspěvková organizace, Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín, popř. faxem na tel. číslo 518 346 401 nebo e-mailem na adresu asistent@teza-hodonin.cz  (návrh je na stránkách www.teza-hodonin.cz).

V návrhu nemusí být vyplněny všechny kategorie. Navržený sportovec - trenér musí být členem sportovního klubu působícího ve městě Hodonín - uveďte jméno, příjmení, sportovní disciplínu popř. sportovní klub (u každého navrhovaného sportovce - trenéra - kolektivu uveďte sportovní výkon, za který je nominován).

Vyhlášení nejlepších sportovců města Hodonína za rok 2018 se uskuteční v sobotu 9. března 2019 při příležitosti konání plesu sportovců v prostorách Kulturního domu Hodonín.

 

Vyhlášené kategorie

………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2018 - kategorie žákyně (rok narození 2003 a mladší).


………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2018 - kategorie žák (rok narození 2003 a mladší).

 ………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2018 - kategorie juniorka (rok narození 2000 - 2002).

 ………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2018 - kategorie junior (rok narození 2000 - 2002).

………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovkyně města Hodonína za rok 2018 - kategorie žena (rok narození 1999 a starší).

 ………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2018 - kategorie muž (rok narození 1999 a starší).

………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovní trenér města Hodonína za rok 2018.

………………………………………………………..………………………………………….

Nejlepší sportovní kolektiv města Hodonína za rok 2018.

………………………………………………………..………………………………………….

Ocenění za celoživotní  sportovní reprezentaci města Hodonína.


--------------------------------------------------
               návrh vyplnil
            (podpis, razítko)

 

Poznámka:
Nejlepší sportovci budou uveřejněni v Hodonínských listech v měsíci dubnu 2019.