Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2019

Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2019

Masopustní rej na ledě.                                                                                                   2.2. 2019

Ples sportovců.                                                                                                                  9.3. 2019

IX. ročník turnaje složek IZS v ledním hokeji „O pohár TEZA Hodonín“.           3.4. 2019

Pálení čarodějnic „Velký slet čarodějnic“.                                                                30.4. 2019

XX. Sportovní hry města Hodonína.                                                                  15. - 28.6. 2019

Drakiáda.                                                                                                                           6.10. 2019

Čertovské harašení a Mikulášské bruslení.                                                                1.12. 2019

XXIX. ročník mezinárodního silničního běhu  Hodonín - Holíč - Skalica.         14.12. 2019