Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2020.

Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2021

Masopustní rej na ledě.                                                                                                   13.2. 2021        ZRUŠENO COVID-19

Ples sportovců.                                                                                                                  6.3. 2021          ZRUŠENO COVID-19

X. ročník turnaje složek IZS v ledním hokeji „O pohár TEZA Hodonín“.            30.3. 2021         ZRUŠENO COVID-19

Pálení čarodějnic „Velký slet čarodějnic“.                                                                30.4. 2021          ZRUŠENO COVID-19

XXI. Sportovní hry města Hodonína.                                                                    1. - 26.6. 2021         

Drakiáda.                                                                                                                           17.10. 2021        

Čertovské harašení a Mikulášské bruslení.                                                                5.12. 2021        ZRUŠENO COVID-19

XXX. ročník mezinárodního silničního běhu  Skalica - Holíč - Hodonín.           11.12. 2021         ZRUŠENO COVID-19