XXIX. ročník běhu Skalica - Holíč - Hodonín

Registrace do závodu

Seznam přihlášených

Propozice XXIX. ročníku mezinárodního silničního běhu Hodonín - Holíč - Skalica

Termín závodu: Sobota 14. 12. 2019

Start:  13:00 na Masarykově náměstí Hodonín

Cíl:  na náměstí ve Skalici

Trať: dlouhá 12,5 km vede z Hodonína přes Holíč do Skalice

Pořadatelé: Město HODONÍN - Mesto HOLÍČ - Mesto SKALICA ve spolupráci TEZA HODONÍN a  ŠK SKALICA 

Startovat mohou pouze písemně přihlášení závodníci s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (musí jim být víc jak 15 let).

Přihlášky musí závodníci odeslat nejpozději do úterý 10.12. 2019 !!!

Startovné

Startovné Závodníci z ČR Závodníci ze SR
do 30.11. 2019 250,- Kč 8,- EUR
do 10.12. 2019 300,- Kč 10,- EUR
v den závodu při prezentaci 350,- Kč 15,- EUR

Údaje pro platbu

Číslo účtu: 1753090287/0100
Variabilní symbol: 141219
Do “Zpráva příjemci” uveďte za každého závodníka jméno a příjmení, ať můžeme platbu správně spárovat, jinak nebude závodník připuštěn k závodu !!!

Prezentace

od 09.00 hod. do 12.00 hod. v budově tělocvičny ZŠ Očovská Hodonín (ve 12.00 hod. bude uzavřena závodní kancelář) !!!

Doprava z Hodonína do Skalice a zpět bude zajištěna autobusy od 09.00 hod. do 11.45 hod.  v půlhodinových intervalech (autobusy budou odjíždět z prostoru registrace / parkoviště před tělocvičnou ZŽ Očovská Hodonín).

Šatny - ZŠ Očovská Hodonín

Oběd ze startovného bude každému závodníkovi zajištěn v jídelně firmy GRAFOBAL a.s. Skalica (bude vydáván od 14.00 hod. do 16.00 hod).

Kategorie

 • junior
 • juniorka
 • M - hlavní kategorie (absolutní pořadí)
 • M40 - muži (40 - 49 let, včetně)
 • M50 - muži (50 - 59 let, včetně)
 • M60 - muži (60 - 64 let, včetně)
 • M65 - muži (65 - 69 let, včetně)
 • M70 - muži (70 -74 let, včetně)
 • M75 - muži (75 -79 let, včetně)
 • M80 - muži (80 let a více)
 • Ž - hlavní kategorie (absolutní pořadí)
 • Ž35 - ženy ( 35 - 44 let, včetně)
 • Ž45 - ženy ( 45 let a více)
 • družstva - atletické oddíly a firmy

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne od 15.30 hod. v kulturním domě ve Skalici a jeho součástí bude i kulturní program  ( cca do 17.30 hod.).

Závod se běží s částečným omezením silniční dopravy. Závodníci běží na vlastní zodpovědnost a jsou povinni dodržovat pravidla silniční dopravy (běžet po pravé straně silnice).  Závodníci musí startovat v závodních tričkách, které obdrží od pořadatelů při prezentaci (po závodě jim zůstává ). Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v den závodů !!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součástí XXVIII. ročníku mezinárodního silničního běhu jsou i vložené dětské závody

ČASOVÝ PROGRAM 

11 : 00 - 11:30 hod.  prezentace závodníků (radnice MěU Hodonín)
11 : 45 hod.   MLADŠÍ  HOLKY        ( ročník 2012 a mladší )                    240 m
11 : 50 hod.   MLADŠÍ  KLUCI           ( ročník 2012 a mladší )                   240 m
11 : 55 hod.   Mladší PŘÍPRAVKA  HOLKY  ( ročník 2011 - 2010)         400 m
12 : 00 hod.   Mladší PŘÍPRAVKA  KLUCI  ( ročník 2011 - 2010 )         400 m
12 : 05 hod.   PŘÍPRAVKA  HOLKY   ( ročník 2009 - 2008 )                    560 m
12 : 10 hod.   PŘÍPRAVKA  KLUCI     (ročník 2009 - 2008)                      560 m
12 : 15 hod.   MLADŠÍ ŽÁKYNĚ         ( ročník 2007 - 2006 )                     560 m
12 : 20 hod.   MLADŠÍ ŽÁCI               ( ročník 2007 - 2006 )                    560 m
12 : 25 hod.   STARŠÍ ŽÁKYNĚ           ( ročník 2005 - 2004 )                    560 m
12 : 30 hod.   STARŠÍ ŽÁCI                 ( ročník 2005 - 2004 )                    560 m
12 : 35 hod.   PŘÍCHOZÍ „běh nebo chůze pro zdraví“                           200 m

Propozice závodu a příhláška ve formátu pdf ke stažení

 

Registrace do závodu