XXX. ročník běhu Skalica - Holíč - Hodonín

Registrace do závodu

Seznam přihlášených

Propozice XXX. ročníku mezinárodního silničního běhu Skalica - Holíč - Hodonín

Termín závodu: Sobota 2. 7. 2022

Start:  10:00 ve Skalici

Cíl:  na náměstí v Hodoníně

Trať: dlouhá 12,5 km vede ze Skalice přes Holíč do Hodonína

Pořadatelé: Město HODONÍN - Mesto HOLÍČ - Mesto SKALICA ve spolupráci TEZA HODONÍN a  ŠK SKALICA 

Startovat mohou pouze písemně přihlášení závodníci s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem (musí jim být víc jak 15 let).

Přihlášky musí závodníci odeslat nejpozději do středy 29.6. 2022

Startovné

Startovné Závodníci z ČR Závodníci ze SR
do 13.6. 2022 250,- Kč 8,- EUR
do 27.6. 2022 300,- Kč 10,- EUR
v den závodu při prezentaci 350,- Kč 15,- EUR

Údaje pro platbu

Číslo účtu: 1753090287/0100
Variabilní symbol: 141219
Do “Zpráva příjemci” uveďte za každého závodníka jméno a příjmení, ať můžeme platbu správně spárovat, jinak nebude závodník připuštěn k závodu !!!

Prezentace

Od 7.00 hod. do 9.00 hod. v budově MsÚ ve Skalici (v 9.00 hod. bude uzavřena závodní kancelář )

Doprava z Hodonína do Skalice bude zajištěna autobusy od 7.30 hod. do 8.30 hod. v půlhodinových intervalech (autobusy budou odjíždět z prostoru cíle / před MěÚ v Hodoníně ).

Šatny

Start - tělocvična SZŠ Skalica
Cíl - ZŠ Očovská

Kategorie

 • junior
 • juniorka
 • M - hlavní kategorie (absolutní pořadí)
 • M40 - muži (40 - 49 let, včetně)
 • M50 - muži (50 - 59 let, včetně)
 • M60 - muži (60 - 64 let, včetně)
 • M65 - muži (65 - 69 let, včetně)
 • M70 - muži (70 -74 let, včetně)
 • M75 - muži (75 -79 let, včetně)
 • M80 - muži (80 let a více)
 • Ž - hlavní kategorie (absolutní pořadí)
 • Ž35 - ženy ( 35 - 44 let, včetně)
 • Ž45 - ženy ( 45 - 54 let, včetně)
 • Ž55 - ženy (55 let a více)

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne od 12.30 hod. na Masarykově náměstí Hodonín.

Závod se běží s částečným omezením silniční dopravy. Závodníci běží na vlastní zodpovědnost a jsou povinni dodržovat pravidla silniční dopravy (běžet po pravé straně silnice).  Závodníci musí startovat v závodních tričkách, které obdrží od pořadatelů při prezentaci (po závodě jim zůstává ). Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v den závodů !!!

Propozice závodu a příhláška ve formátu pdf ke stažení

 

Registrace do závodu

/
/