Sportovní akce pořádané v červenci 2019 na sportovištích TEZA Hodonín

Víceúčelová sportovní hala, Lipová alej 4110/23, Hodonín

V měsíci červenci bude víceúčelová sportovní hala, z důvodu běžných technických oprav UZAVŘENA.

Bližší informace o pronájmech a provozní době naleznete na www.teza-hodonin.cz/sportovnihala/rozpis 

Stadion U Červených domků, Sukova 3584/41, Hodonín

V měsíci červenci bude sportovní areál U Červených domků, z důvodu běžných technických oprav UZAVŘEN.

Bližší informace o pronájmech a provozní době naleznete na www.teza-hodonin.cz/cervenedomky/rozpis 

Sportujte s námi !!!