Sportovní akce pořádané v lednu 2021 na sportovištích TEZA Hodonín.

Plánované sportovní akce v městských sportovních zařízeních, která jsou ve správě TEZA Hodonín, p. o. se v měsíci lednu 2021 uskuteční pouze v případě zrušení vládních protiepidemických opatření COVID-19.

O bližších informacích budete informováni na webových stránkách organizace www.teza-hodonin.cz 

  
Sportujte s námi !!!