Sportovní akce pořádané v listopadu 2020 na sportovištích TEZA Hodonín

Plánované sportovní akce v městských sportovních zařízeních, která jsou ve správě TEZA Hodonín, p. o. se v měsíci listopadu 2020 uskuteční pouze v případě zrušení vládních protiepidemických opatření COVID-19.

O bližších informacích budete informováni na webových stránkách organizace www.teza-hodonin.cz   

Sportujte s námi !!!