Sportovní akce pořádané v únoru 2021 na sportovištích TEZA Hodonín.

O bližších informacích budete informováni na webových stránkách organizace www.teza-hodonin.cz  

  
Sportujte s námi !!!