Sportovní akce pořádané v červnu 2021 na sportovištích TEZA Hodonín.

O sportovních akcích v městských sportovních zařízeních, která jsou ve správě TEZA Hodonín, příspěvková organizace v měsíci červnu 2021 Vás budeme informovat na webových stránkách organizace www.teza-hodonin.cz  

  
Sportujte s námi !!!