XXII. Sportovní hry města Hodonína 2022

Již po dvacáté druhé bude mít široká sportující veřejnost příležitost zapojit se do některého z programů sportovních her města Hodonína. Jejich pořadatelem je tradičně TEZA Hodonín ve spolupráci s hodonínskými sportovními kluby a oddíly a občanskými sdruženími působícími v našem městě.

Cílem „XXII. Sportovních her města Hodonína 2022“ je zapojení do sportovních akcí širokou veřejnost všech věkových kategorií s hlavním cílem podpora zájmu o tělovýchovu a sport, především u mládeže, jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů jako je kouření, požívání  alkoholu a především užívání drog.

Bližší informace o jednotlivých sportovních akcích na tel. čísle 777 695 007 nebo e-mail asistent@teza-hodonin.cz