XXX. mezinárodní silniční běh Hodonín - Holíč - Skalica

Sobota 2.7. 2022

UPOZORNĚNÍ:
* přihlášení závodníci při prezentaci předloží doklad o zaplacení startovního poplatku ( výpis z účtu atd.)
* závodníci, kteří nezaplatily startovné, uhradí startovní poplatek při prezentaci pouze v českých korunách - 350,- Kč (15,-EUR)!!!


START: v 10.00 hod náměstí ve Skalici
CÍL: Masarykovo náměstí v Hodoníně

Trať  dlouhá 12,5 km vede ze Skalice přes Holíč do Hodonína.

Startovné

Startovné Závodníci z ČR Závodníci ze SR
do 13.6. 2022 250,- Kč 8,- EUR
do 27.6. 2022 300,- Kč 10,- EUR
v den závodu při prezentaci 350,- Kč 15,- EUR

Startovat   můžou pouze písemně přihlášení závodníci s platným občanským   průkazem  nebo cestovním pasem ( musí jim být víc jak 15 let ).

Přihlášky  musí závodníci odeslat nejpozději do středy 29.6. 2022 !!!

***********************************************************
Přihlaste se přes ON-LINE - PŘIHLÁŠKA K BĚHU
***********************************************************

Prezentace    
od 07.00 hod. do 09.00 hod. v budově MsÚ ve Skalici (v 09.00 hod. bude uzavřena závodní kancelář).

Doprava
z Hodonína do Skalice a zpět do Hodonína bude zajištěna autobusy od 07.30 hod. do 08.30 hod.  v půlhodinových intervalech.
(autobusy budou odjíždět z prostoru cíle / před MěÚ v Hodoníně ).

Šatny             
start - tělocvična SZŠ Skalica
cíl - tělocvična ZŠ Očovská (Očovská 3835/1, Hodonín)

Kategorie      
junioři a juniorky
muži (absolutní pořadí), muži nad 40 let, muži nad 50 let, muži nad 60 let, muži nad 65 let, muži nad 70 let, muži nad 75 a muži nad 80 let
ženy (absolutní pořadí),  ženy nad 35 let, ženy nad 45 let a ženy nad 55 let
družstva

Oběd ze startovného bude každému závodníkovi zajištěn v jídelně   ZŠ Očovská Hodonín ( bude vydáván od 11.00 hod. do 13.00 hod. ).

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne od 12.30 hod. na Masarykově náměstí v Hodoníně.

Závod se běží s částečným omezením silniční dopravy. Závodníci běží na vlastní zodpovědnost a jsou povinni dodržovat pravidla silniční dopravy (běžet po pravé straně silnice).  Závodníci  musí startovat v závodních tričkách , které obdrží od pořadatelů  při  prezentaci ( po závodě jim zůstává ). Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v den závodů !!!