XXVIII. mezinárodní silniční běh Skalica - Holíč - Hodonín

Závody jsou připomínkou 100. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků  a historické zasedání první Československé vlády ve Skalici .

Kdy: sobota 15.12. 2018
Start v 13.00 hod. ve Skalici
Trať  dlouhá 12,5 km vede ze Skalice přes Holíč do Hodonína.

Startovné

Startovné Závodníci z ČR Závodníci ze SR
do 30.11. 2018 250 Kč 8 EUR
do 12.12. 2018 300 Kč 10 EUR
v den závodu při prezentaci 350 Kč 15 EUR

Startovat   můžou pouze písemně přihlášení závodníci s platným občanským   průkazem  nebo cestovním pasem ( musí jim být víc jak 15 let ).

Přihlášky  musí závodníci odeslat nejpozději do středy 12.12. 2018 !!!

***********************************************************
Přihlaste se přes ON-LINE - PŘIHLÁŠKA K BĚHU
***********************************************************

Prezentace    
od 09.00 hod. do 12.00 hod. v budově MsÚ ve Skalici (ve 12.00 hod. bude uzavřena závodní kancelář).

Doprava
z Hodonína do Skalice bude zajištěna autobusy od 09.00 hod. do 11.15 hod.  v půlhodinových intervalech (autobusy budou odjíždět z prostoru cíle / před MěÚ v Hodoníně ).

Šatny             
start - tělocvična SZŠ Skalica
cíl - ZŠ Očovská

Kategorie      
junioři a juniorky
muži, muži nad 40 let, muži nad 50 let, muži nad 60 let, muži nad 65 let, muži nad 70 let, muži nad 75 a muži nad 80 let
ženy ,  ženy nad 35 let a ženy nad 45 let
družstva

Oběd ze startovného bude každému závodníkovi zajištěn v jídelně   ZŠ Očovská ( bude vydáván od 14.00 hod. do 16.00 hod. ).

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne od 15.30 hod. v kulturním domě Horní Valy v Hodoníně a jeho součástí bude i kulturní program  ( cca do 17.30 hod.).

Závod se běží s částečným omezením silniční dopravy. Závodníci běží na vlastní zodpovědnost a jsou povinni dodržovat pravidla silniční dopravy (běžet po pravé straně silnice).  Závodníci  musí startovat v závodních tričkách , které obdrží od pořadatelů  při  prezentaci ( po závodě jim zůstává ). Každý závodník zodpovídá za svůj zdravotní stav.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v den závodů !!!

Součástí XXVIII. ročníku mezinárodního silničního běhu jsou i vložené dětské závody

************ ČASOVÝ PROGRAM ************
11 : 00 - 11:30 hod.  prezentace závodníků (radnice MěU Hodonín)
11 : 45 hod.   MLADŠÍ  HOLKY        ( ročník 2011 a mladší )                    240 m
11 : 50 hod.   MLADŠÍ  KLUCI           ( ročník 2011 a mladší )                   240 m
11 : 55 hod.   Mladší PŘÍPRAVKA  HOLKY  ( ročník 2010 - 2009)         400 m
12 : 00 hod.   Mladší PŘÍPRAVKA  KLUCI  ( ročník 2010 - 2009 )         400 m
12 : 05 hod.   PŘÍPRAVKA  HOLKY   ( ročník 2008 - 2007 )                    560 m
12 : 10 hod.   PŘÍPRAVKA  KLUCI     (ročník 2008 - 2007)                      560 m
12 : 15 hod.   MLADŠÍ ŽÁKYNĚ         ( ročník 2005 - 2006 )                     560 m
12 : 20 hod.   MLADŠÍ ŽÁCI               ( ročník 2005 - 2006 )                    560 m
12 : 25 hod.   STARŠÍ ŽÁKYNĚ           ( ročník 2004 - 2003 )                    560 m
12 : 30 hod.   STARŠÍ ŽÁCI                 ( ročník 2004 - 2003 )                    560 m
12 : 35 hod.   PŘÍCHOZÍ „běh nebo chůze pro zdraví“                           200 m

ŽACTVO neplatí žádné startovné!

Seznam přihlášených