VÝZVA - letní koupaliště

VÝZVA - letní koupaliště

V Ý Z V A

Za účelem doplnění sortimentu a služeb poskytovaných návštěvníkům LK Hodonín, pronajmeme pro letní sezónu 2015 části pozemku na letním koupališti v Hodoníně, Sportovní 4186/2 KÚ Hodonín.

Nájemné:     min.  600,-  Kč / m² / sezona

Nabízíme:
- možnost připojení k el. síti (nutné mít vlastní elektroměr)
- skladovací prostory pro přechodné uložení zboží

Podmínky nájmu:
Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis
   z jiné obdobné evidence.
- doklad o pojištění na způsobené škody. 
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
  v rozsahu odpovídajícím předmětu nabízených služeb, 
  zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
  licenci.
- poskytování kvalitních služeb - zkušenosti uchazeče s provozem
  obdobných zařízení. Uvést kde a kdy byl prodej provozován.
  Vyhrazujeme si právo poskytnuté údaje ověřit. 
  Bez předložení těchto informací, může být uchazeč
  vyřazen!

- zpracování podrobného podnikatelského záměru s návrhem ceny 
  za pronájem (zejména rozsah a druh předpokládaných
  poskytovaných služeb a sortimentu),
- prohlášení o dodržení provozní doby dle provozu LK (možnost
  domluvy s pronajímatelem).

Předložení požadovaných dokladů je dostačující v kopii prosté.

Nabídky budou hodnoceny podle těchto kriterií:
1. cena


Další podmínky pro výběr uchazečů o pronájem a sdělení zadavatele:
1. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběr uchazečů bez udání důvodu.
2. Nabídka bude podána v českém jazyce.
3. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
4. Nabídky doručené po termínu nebudou akceptovány.
5. Námitky proti vyrozumění a rozhodnutí lze podat
    do pěti dnů od jeho obdržení.

Po domluvě s pronajímatelem možnost prohlídky LK !!!

Písemné nabídky zašlete, nebo osobně doručte nejpozději do 14.00 hod. dne 27.4.2015 na adresu:

TEZA Hodonín, příspěvková organizace
Mgr. Libor Bartoš
Sportovní 4186/2
695 01 Hodonín
E-mail: bazen@teza-hodonin.cz
Tel.:    518 354 967

Nabídky musí být viditelně označeny nápisem "Stánek LK Hodonín 2015".

 

Stadion U Červených domků - hokejbal / OHbL

Stadion U Červených domků - hokejbal / OHbL

HOKEJBAL
Okresní hokejbalová liga
Sobota  18.4. 2015
16.00 hod. HBC RIGUM Hodonín B - HBC RIGUM D Mutěnice

Neděle 19.4. 2015
14.00 hod. HBC RIGUM Hodonín C - HBK Kyjov
16.00 hod. HBC RIGUM Hodonín A - TJ GLADIATORS Hodonín

Turnaj mini-přípravek
Sobota 18.4. 2015 od 08.00 hod.

Termíny a případné změny začátků hokejbalových utkání naleznete na 
www.teza-hodonin.cz/sekce červené domky/

Krytý plavecký bazén TEZA Hodonín - sportovní plavání

Krytý plavecký bazén TEZA Hodonín - sportovní plavání

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ
Jarní plavecké závody "Memoriál Ludmily Švachové"
(hendikepovaní sportovci)
Středa 22.4. 2015 od 08.00 hod.

Stadión U Červených domků - kopaná / FK Hodonín

Stadión U Červených domků - kopaná / FK Hodonín

KOPANÁ
Mistrovská utkání RSM
Hodonín - muži
(MSFL divize - skupina D)

Sobota  25.4. 2015 od 16.00 hod.
RSM Hodonín - Vrchovina

Mistrovská utkání RSM Hodonín -  starší dorost U19
(MSFL SCM - U19)

Neděle 26.4. 2015 od 10.15 hod.
RSM Hodonín st. dorost - Šumperk st. dorost  

Mistrovská utkání RSM Hodonín -  mladší dorost U17 a U16
(MSFL SCM - U17 a U16) 
Sobota 25.4. 2015 od 10.15 hod. a 12.15 hod.
RSM Hodonín ml. dorost - HFK Olomouc ml. dorost 


Termíny a případné změny začátků fotbalových utkání naleznete na www.teza-hodonin.cz/sekce červené domky/

zdravotní pojišťovna 211
Dnes je 19.4.2015
Svátek má: Rostislav
skupina ČEZ
Správu webových stránek zajišťuje cernet www.cernet.cz