Ceník areálu Červené domky

Ceník platný od 1. 1. 2023.

  Trav. hřiště A/hod. Atletický ovál /hod. Hokejbalové hriště/hod. Volejbal. hřiště / hod. Nafukovací hala / hod.
Veřejnost 1 000 Kč 100 Kč/osoba 250 Kč 100 Kč 600 Kč
Organizace/firmy 1 500 Kč 800 Kč 800 Kč 200 Kč 700 Kč
Sportovní oddíl 600 Kč 500 Kč 250 Kč 100 Kč 500 Kč
Zdravotně postižení 500 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 300 Kč
Základní školy 600 Kč 200 Kč 100 Kč 100 Kč 500 Kč
Střední školy 600 Kč 200 Kč 100 Kč 100 Kč 500 Kč

Ostatní ceny

  Cena
Šatna 150 Kč/1 hod.
Společenská místnost (jen do 20:00 hod.) 200 Kč/1 hod.
Nebytové prostory 500 Kč/m2/rok

 

Ceník pro šatny platí pouze po dobu trvání utkání (akce).

Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, dlouhodobý pronájem min. 12 měsíců, apod.) oprávněn sjednat s nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.

Schváleno Radou města Hodonína dne 6.12.2022, usnesením č. 182.

Platnost ceníku od 1. 1. 2023