Ceník areálu Červené domky

Ceník platný od 1. 1. 2021.

  Trav. hřiště A/hod. Atletický ovál /hod. Hokejbalové hriště/hod. Volejbal. hřiště / hod. Nafukovací hala / hod.
Veřejnost 500 Kč 100 Kč 100 Kč 50 Kč 400 Kč
Organizace/firmy 1 000 Kč 600 Kč 500 Kč 200 Kč 500 Kč
Sportovní oddíl 400 Kč 400 Kč 200 Kč 50 Kč 300 Kč
Zdravotně postižení 300 Kč 100 Kč 100 Kč 50 Kč 100 Kč
Základní školy 200 Kč 200 Kč 100 Kč 50 Kč 300 Kč
Střední školy 500 Kč 200 Kč 100 Kč 50 Kč 200 Kč

Ostatní ceny

  Cena
Šatna 100 Kč/1 hod.
Společenská místnost (jen do 20:00 hod.) 100 Kč/1 hod.
Nebytové prostory 500 Kč/m2/rok

 

Ceník pro šatny platí pouze po dobu trvání utkání (akce).

Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, dlouhodobý pronájem min. 12 měsíců, apod.) oprávněn sjednat s nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.

Schváleno Radou města Hodonína dne 20.10. 2020, usnesením č.3066.

Platnost ceníku od 1. 1. 2021