Ceník areálu Červené domky

  Trav. hřiště A/hod. Trav. hřiště B /hod. Atletický ovál /hod. Atletické sektory /hod. Hokejbalové hriště/hod. Volejbal. hřiště / hod.
Veřejnost 500 Kč 500 Kč 200 Kč 200 Kč 100 Kč 50 Kč
Organizace/firmy 1 000 Kč 1 000 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 200 Kč
Sportovní oddíl (mládež) 150 Kč 150 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 50 Kč
Sportovní oddíl (dospělí) 350 Kč 350 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 80 Kč
Cizí sportovní oddíl - mládež 400 Kč 400 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 50 Kč
Cizí sportovní oddíl - dospělí 1 000 Kč 1 000 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 100 Kč
Zdravotně postižení 300 Kč 300 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 50 Kč
Hodonínské ZŠ 150 Kč 150 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 50 Kč
Cizí ZŠ 400 Kč 400 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 50 Kč
Střední školy ostatní 500 Kč 500 Kč 200 Kč 200 Kč 100 Kč 50 Kč

Ceník pro šatny a soc. zařízení platí pouze po dobu trvání utkání (akce).

Za úplatu:
Základní školy cizí, střední školy a učiliště, neziskové organizace cizí, fyzické a právnické osoby, sdružení a jiné subjekty (např. a.s., v.o.s., firmy a podniky, politické strany ...)

Bezúplatně:
Základní školy místní, neziskové organizace místní (pouze stanovené sportovní plochy, šatny a soc. zařízení za úplatu dle schváleného ceníku), akce pořádané pod hlavičkou města Hodonína, schválené městským zastupitelstvem nebo městskou radou, akce zdravotně handicapovaných občanů, akce charitativního charakteru

Ostatní ceny

  Cena
Společenská místnost (jen do 20:00 hod.) 100 Kč/1 hod.
Nebytové prostory 500 Kč/m2/rok