Skatepark Hodonín

Provozní doba  
Duben - Květen 14:00 - 19:00 hod.
Červen 14:00 - 20:00 hod.
Červenec - Srpen 09:00 - 12:00 hod. a 14:00 - 20:00 hod.
Září 14:00 - 19:00 hod.
Říjen 14:00 - 18:00 hod.
Listopad 14:00 - 18:00 hod.
SO, NE, státní svátky 09:00 - 12:00 hod. a 14:00 - dle dohody a roční doby

Poznámka:
V zimním období bude provozní doba určena dle klimatických podmínek a denního světla.

Provozní řád hřiště

  • vstup na plochu je povolen jen se sportovním nářadím a ochrannými pomůckami
  • zákaz vstupu s ostrými předměty láhvemi a jinými věcmi, které by mohly způsobit zranění
  • přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů a užívání jiných omamných látek v prostorách hřiště
  • při špatném počasí ( silný déšť a sníh) může být prostor hřiště uzavřen
  • veškerá sportovní i jiná činnost se děje na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za úrazy a ztráty věcí
  • hřiště se smí používat jen ke sportovní činnosti pro kterou je určeno
  • chovejte se všichni co nejohleduplněji k okolí hřiště, aby nebyli ostatní lidé rušení naší činností - neničte vybavení hřiště a oplocení
  • při nedodržování provozního řádu a při nevhodném chování mohou být návštěvníci vykázáni
  • návštěvníci jsou povinni řídit se provozním řádem a pokyny správce hřiště

Jak se tam dostat