Uzavření venkovních hřišť
13 ŘÍJ
  • Venkovní hřiště

Uzavření venkovních hřišť

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 se od středy 14. října 2020 pro veřejnost uzavírají venkovní hřiště (skatepark, venkovní hřiště Očov a venkovní hřiště ZŠ Mírové náměstí) !!!

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020  o přijetí krizového opatření
13 ŘÍJ

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření. Jejich rozsah schválila vláda ČR na jednání v pondělí 12. října 2020. 

Od středy 14. října 2020 nebude možné na jednom místě, ať už venku či uvnitř, organizovaně či nikoli, až na přesně specifikované výjimky se shromáždit v počtu více než šest osob. 

Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření
12 ŘÍJ

Usnesení Vlády ČR ze dne 8. října 2020 o přijetí krizového opatření

Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření, kterými reaguje na nepříznivý vývoj epidemické situace a rostoucí počet nakažených nemocí covid-19. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. 

Schválená krizová opatření mimo jiné znamenají, že od půlnoci 9. října 2020 se zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

Divadla, kina a organizované sportovní akce budou za stávajících podmínek fungovat až do neděle 11. října 2020 do 24.00 hod. Od pondělí 12. října 2020 se ale na ně bude vztahovat druhá, přísnější vlna opatření, která bude platit 14 dnů. Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální.