Přírodní katastrofa
1 ČVC

Přírodní katastrofa

Čtvrteční večer dne 24. 6. 2021 se nad sportovišti v oblasti městské části Hodonína – Bažantnicí přehnalo tornádo, které napáchalo obrovské škody na sportovní infrastruktuře Města Hodonín, který spravuje příspěvková organizace TEZA Hodonín.

Zejména došlo k poškození majetku na stadionu U Červených domků, kde byla poničena hlavní tribuna, atletický ovál, travnatá plocha, plocha s umělým trávníkem. Nafukovací hala byla totálně zničena.

Rozsáhlé poškození postihlo i víceúčelovou sportovní halu, kde v době tornáda probíhal trénink oddílů stolního tenisu a futsalistek Tango Hodonín. Při tornádu byla na několika místech značně poškozena střecha, fasáda, rozbitá okna a plášť sportovní haly, do haly začalo na několika místech doslova pršet. V důsledku výpadku dodávky elektrické energie, došlo ke spuštění nouzových zdrojů a v hale byla atmosféra jako z katastrofického filmu. Všichni, kdo se v tuto dobu nacházeli ve sportovní hale, prožili několik minut hrůzy a strachu, ale zároveň prokázali svoji odvahu a velkou statečnost, když bez zaváhání pomáhali se zabezpečením haly proti vzniku ještě větších škod, než napáchalo samotné tornádo, za což jim patří velké poděkování.

Rovněž okolí výše uvedených sportovišť bylo značně zdevastováno a zmapovat rozsah škod bezprostředně po živelné události bylo zcela nemožné. Komunikace, parkoviště a okolní plochy v městské části byly neprůchozí. Stromový porost, který byl specifický pro tuto lokalitu a kterého si město a jeho obyvatelé po mnoho generací tolik cenili a byli na něj hrdí, se stal během několika málo minut obětí živlu.

Rozsah poškození a zdokumentování aktuálního stavu sportovišť zjišťovali a nadále zjišťuji revizní technici a odborné firmy ve spolupráci s krizovým štábem a Odborem Investic a údržby MÚ, jejichž  ochoty a úsilí pomoci v technických záležitostech směřujících k nápravě vzniklých škod si velmi vážím.

Současně se zjišťováním škod probíhají jednání se společnostmi, jež by neodkladné opravy na majetku města byly schopny v co nejkratším časovém horizontu realizovat, tak aby sportoviště opět plnila svůj účel.

Organizace TEZA Hodonín, i přes poškození výše zmíněných sportovišť, se také podílela na zajištění humanitární pomoci, kdy poskytla prostory zimního stadionu pro uskladnění materiálního zabezpečení, které do města proudilo ze všech koutů republiky.  Ve spolupráci s Domem kultury jsme v prvních dnech za pomoci skautů a dobrovolníku byli k dispozici 24 hodin denně těm, co chtěli pomáhat a přispívat hmotnou pomocí, tak těm, kdo tuto pomoc potřebovali.

Chtěl bych upřímně poděkovat složkám IZS, všem dobrovolníkům a zaměstnancům organizace TEZA Hodonín, kteří nezištně a bez váhání pomáhali, za jejich obětavost a nasazení při odstraňování následků, jenž spáchalo tornádo. Pomoc všech byla a je neocenitelná.

Mgr. Otakar Čajka
ředitel organizace TEZA Hodonín

Uzavření sportovišť.
1 ČVC
  • Červené domky
  • Sportovní hala

Uzavření sportovišť.

Z důvodů přírodní katastrofy (tornádo), ze dne 24.6. 2021 je víceúčelová sportovní hala a sportovní areál U Červených domků UZAVŘEN !!!

O dalším postupu budeme informovat na našich webových stránkách a facebooku.

Děkujeme za pochopení.

Zahájení zimní sezóny 2021/2022 na zimním stadionu
26 ČVC
  • Zimní stadion

Zahájení zimní sezóny 2021/2022 na zimním stadionu

Od pondělí 26.7. 2021, je na zimním stadionu TEZA Hodonín zahájena sezóna 2021/2022.

V případě zájmu o soukromý pronájem kontaktujte vedoucího zimního stadionu p. Prčíka
tel:        +420 777 695 004
e-mail:  zs@teza-hodonin.cz