Jak se vytvářeli nové webové stránky

Proč nový web

Proč jsme se rozhodli pro tvorbu nových webových stránek společnosti TEZA Hodonín, příspěvková organizace? 

V první řádě je třeba říct, že starý web byl vytvořen v roce 2007, tedy před více jak 10 lety. Za tu dobu se požadavky uživatelů na webové stránky podstatně změnily. Rozšířily se mobilní telefony, zvýšily se požadavky na bezpečnost a také na rychlost načítání.

A také jsme přišly o správu 2 sportovišť, a to venkovního koupaliště a krytého bazénu.

Požadavky na nové webové stránky

Původně jsme zamýšleli obdobný koncept jako u starého webu, jen zvýšit bezpečnost webu a zrušení 2 sekcí. Po konzultaci s panem Černým (dlouholetým správcem našich webových stránek) jsme se rozhodli pro úplně nový koncept webu. Jeho firma CERNET s.r.o. nám dodala statistické údaje ohledně nejpoužívanějších stránek, o bezpečnosti i trendech. A tak jsme nechali kompletní realizaci nového webu na firmě CERNET s.r.o.

Realizace webu

Z pohledu dodavatelské firmy CERNET s.r.o.

Jako dlouholetý partner TEZA Hodonín, jsme rádi, že jsme se opět mohli podílet na novém webu. Tvorbou webových stránek se zabýváme přes 12 let a za tu dobu se změnil nejen způsob přemýšlení a používání webu uživateli, ale i technologie a naše vědomosti. Nový web jsme chtěl udělat zejméně přehledný a použitelný i pro uživatele na mobilních zařízeních. K tomuto úkolu jsme přizvali grafického specialistu Jiřího Lernbechera (lernbecher.cz), který měl řadu skvělých nápadů a připomínek. Také jsme chtěli přejít na šifrovanou komunikaci přes protokol https, který je dle našeho názoru dnes již naprostým standardem. Při analýze použitelnosti a sledování různých statistik procházení webu jsme narazili na pár zajímavostí, které jsme při první realizaci webu nevěděli. Všechny nové poznatky jsme zakomponovali do nového webu. Věříme, že nová prezentace tělovýchovných zařízení v Hodoníně se vám líbí a budete s v ní snadno orientovat. Případné připomínky a návrhy na vylepšení pište na e-mail cerny@cernet.cz.

Ing. Jiří Černý
Majitel firmy a návrhář webů