Ceník venkovních hřišť

Ceník platný od 1. 1. 2023.

Venkovní hřiště Očov

  1 hřiště (kurt) / hod Celé hřiště / hod
Malá kopaná - dospělí 200 Kč 300 Kč
Volejbal - dospělí 200 Kč 300 Kč
Nohejbal - dospělí 200 Kč 300 Kč
Basketbal - dospělí 200 Kč 300 Kč
Házená - dospělí 200 Kč 300 Kč
Tenis - dospělí 200 Kč 300 Kč

V průběhu školního roku je venkovní hřiště Očov, v době 08.00 - 15.00 hod. využíváno bezúplatně základní školou Očov.

Půjčování nářadí a náčiní je v ceně pronájmu.

Venkovní hřiště ZŠ Mírové náměstí

  Celé hřiště / hod
Malá kopaná - dospělí 200 Kč
Volejbal - dospělí 200 Kč
Nohejbal - dospělí 200 Kč
Tenis - dospělí 200 Kč

V průběhu školního roku je venkovní hřiště ZŠ Mírové náměstí, v době 08.00 - 15.00 hod. využíváno bezúplatně základní školou Mírové náměstí.

Půjčování nářadí a náčiní je v ceně pronájmu.

Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, apod.) oprávněn sjednat nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.

Schváleno Radou města Hodonína dne 6.12.2022, usnesením č. 182.

Platnost ceníku od 1. 1. 2023