Ceník pronájmu sportovní haly

Ceník platný od 1. 1. 2021.

Název Celý sál / hod 1 část / hod 2 část / hod 3 část / hod Sál aerobik / hod
Veřejnost 600 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Organizace (firmy) 1000 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 300 Kč
Sportovní oddíl-mládež 450 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč
Sportovní oddíl-dospělí 600 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč
Zdravotně postižení 300 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč
Základní školy 400 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč
Střední školy 500 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč

Ostatní ceny

Název Cena
Školící místnost 400 Kč/h
Kanceláře 300 Kč/m2/ rok

Půjčování nářadí a náčiní je v ceně pronájmu.

Pronájem červenec-srpen (Po-Ne) 350,- Kč/ hod. bez rozdílu.

Vratná záloha na klíče 200,- Kč

Storno poplatek

  • odhlášení objednávky 7 dní před vlastním pronájmem 100% z konečné ceny pronájmu,
  • odhlášení objednávky 14 až 8 dní před vlastním pronájmem 50% z konečné ceny pronájmu. 

Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, apod.) oprávněn sjednat nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.

Schváleno Radou města Hodonína dne 20.10. 2020, usnesením č.3066.

Platnost ceníku od 1.1. 2021