Prodloužení nouzového stavu
1 BŘE

Prodloužení nouzového stavu

Nouzový stav v České republice potrvá do neděle 28. března 2021.
Vláda ČR na mimořádném zasedání v pátek 26. února 2021, prodloužila pro území České republiky nouzový stav kvůli šíření koronaviru SARS CoV-2. V platnost vstoupí v sobotu 27. února 2021 v 00.00 hodin a trvat bude třicet dnů, tedy do 28. března 2021. Naváže tak na nouzový stav, který končí v neděli 28. února 2021 o půlnoci.

Důvodem pro vyhlášení nového nouzového stavu je velmi špatná epidemická situace způsobená především rychlým šířením tzv. britské mutace koronaviru SARS CoV-2 a potvrzeným výskytem velmi nebezpečné jihoafrické mutace viru a také kritická situace ve zdravotnických zařízeních, které jsou přetíženy náporem těžkých případů pacientů s covid-19.

zjisti více >>
Vize včetně koncepce činnosti a rozvoje příspěvkové organizace TEZA Hodonín
7 LED

Vize včetně koncepce činnosti a rozvoje příspěvkové organizace TEZA Hodonín

„TEZA Hodonín je moderní městskou organizací, která svou činností přispívá k rozvoji sportovního a společenského života ve městě Hodonín. Sleduje a vyhodnocuje potřeby a zájmy občanů města Hodonín, jakožto i současné trendy, které se v oblasti municipální podpory a rozvoje sportu vyskytují.“

Uveřejňujeme materiál zpracovaný Mgr. Otakarem Čajkou, jenž byl povinnou součástí přihlášky do výběrového řízení na obsazení pozice ředitele příspěvkové organizace TEZA Hodonín.

„V předkládaném materiálu jsem se věnoval pouze některým oblastem souvisejícím s řízením a rozvojem příspěvkové organizace TEZA Hodonín, pozornost jsem soustředil pouze na oblast sportu a naplňování hlavního účelu, pro který byla tato příspěvková organizace zřízena. Rozvoj sportu a volnočasových aktivit by měl být jednou z priorit pro zkvalitnění životních podmínek, které budou posilovat to, co láká občany k životu v našem městě. Proto je nutné vedle kulturního a společenského života zajistit rovněž podmínky pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit.“, uvádí Mgr. Otakar Čajka.

Mgr. Otakar Čajka byl na základě rozhodnutí Rady města potvrzen ve funkci ředitele TEZA Hodonín, příspěvková organizace.

zjisti více >>
Mistrovské utkání SKST STAVOIMPEX Hodonín (Extraliga) - muži
1 BŘE
  • Sportovní hala
  • Stolní tenis

Mistrovské utkání SKST STAVOIMPEX Hodonín (Extraliga) - muži

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s bodem VI. usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020, č. 1375, o přijetí krizového opatření, na základě stanovených závazných hygienicko-protiepidemických podmínek COVID-19, pro konání významných sportovních akcí nebo soutěží, povoluje konání sportovní Extraligy mužů a žen ve stolním tenise.

Středa 10.3. 2021 od 18.00 hod.
SKST STAVOIMPEX Hodonín - TJ Ostrava KST

Utkání se uskuteční bez diváků !!!