Aktuální opatření ve vztahu ke sportu.
10 KVĚ

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu.

Vláda ČR na svém zasedání 7.5. 2021 rozhodla o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu (aktuální znění mimořádného opatření 14601/2021-10/MIN/KAN):

V aktuálně účinném opatření  je možná sportovní příprava amatérských sportovců, ale pouze mladších 18 let, organizované sportovními svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.) s tím, že subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Platí, že subjekt, organizující sportovní přípravu, prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, a  kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě. 

Na základě vyjádření ministra zdravotnictví ČR má současně od 10. 5. 20210 platit možnost sportování ve vnitřních prostorech, a to v maximálním počtu 2 osob, Toto vyjádření však nemá při respektování dosavadního výkladu jednotlivých ustanovení ze strany MZČR oporu v předmětném mimořádném opatření.Jakmile bude zveřejněn upřesňující oficiální text s podmínkami, ze kterých půjde zhotovit jednoznačné výkladové stanovisko, urychleně jej zveřejníme na našem webu.

Otevření venkovních hřišť Očov a ZŠ Mírové náměstí.
14 DUB
  • Venkovní hřiště

Otevření venkovních hřišť Očov a ZŠ Mírové náměstí.

OTEVÍRACÍ DOBA VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ OČOV - KVĚTEN 2021
Pondělí - pátek                14.00 - 19.30 hod.
Sobota - neděle               pouze na základě telefonické objednávky do čtvrtka
                                             do 12.00 hod. na telefonním čísle +420 777 695 007

OTEVÍRACÍ DOBA VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ - KVĚTEN 2021
Pondělí - pátek                14.00 - 19.30 hod.
Sobota - neděle               pouze na základě telefonické objednávky do čtvrtka
                                             do 12.00 
hod. na telefonním čísle +420 777 695 007

V případě nepříznivého počasí budou venkovní hřiště z bezpečnostních důvodů UZAVŘENÉ !!!

zjisti více >>