Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2022

Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2022

Masopustní rej na ledě.                                                                                                  12.2. 2022         ZRUŠENO COVID-19

Ples sportovců.                                                                                                                 19.2. 2022         ZRUŠENO COVID-19    

X. ročník turnaje složek IZS v ledním hokeji „O pohár TEZA Hodonín“.            31.3. 2022        

Pálení čarodějnic „Velký slet čarodějnic“.                                                                30.4. 2022          

XXII. Sportovní hry města Hodonína.                                                              28.5. - 19.6. 2022         

Drakiáda.                                                                                                                           17.10. 2022        

Čertovské harašení a Mikulášské bruslení.                                                               26.11. 2022       

XXX. ročník mezinárodního silničního Hodonín - Holíč - Skalica.                       10.12. 2022