Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2022

Hlavní akce pořádané organizací TEZA Hodonín v roce 2022

Masopustní rej na ledě.                                                                                                  12.2. 2022         ZRUŠENO COVID-19

Ples sportovců.                                                                                                                 19.2. 2022         ZRUŠENO COVID-19    

Pálení čarodějnic „Velký slet čarodějnic“.                                                                30.4. 2022          

XXII. Sportovní hry města Hodonína.                                                                  1.6. - 2.7. 2022         

XXX. ročník mezinárodního silničního Hodonín - Holíč - Skalica.                       2.7. 2022   

Drakiáda.                                                                                                                           23.10. 2022        

Čertovské harašení a Mikulášské bruslení.                                                                4.12. 2022       

Adventní běh pro zdraví.                                                                                               10.12. 2022