Zpracování osobních údajů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů vyžaduje nové nařízení Evropské unie, které mírně pozměňuje přístup ke zpracování osobních údajů. Proto se na souhlas ptáme otevřeně, jasně a srozumitelně.

Co to pro vás znamená? Jako provozovatelé webových stránek www.teza-hodonin.cz, potřebuje vaše osobní údaje ke zpracování vaší registrace k běhu Hodonín - Holíč - Skalica.

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti TEZA Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín, IČ: 66609984 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • adresu bydliště
 • datum narození
 • pohlaví
 • oddíl/klub
 • e-mail
 • velikost trička

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, datum narození, e-mail, pohlaví, IP adresu, data registrace. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví, správy daní a předání případné informace ze strany státních orgánů. Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.