Ceník pronájmu zimního stadionu

Ceník platný od 1. 1. 2023.

Bruslení veřejnosti /1,5 hod./ /1 hod./
Doprovod 10 Kč 10 Kč
Děti (do 15 let) 40 Kč 30 Kč
Dospělí 70 Kč 50 Kč

 

Základní, střední školy  a školky (8:00 - 13:00) /1 hod./
Místní základní školy a mateřské školy 900 Kč
Střední školy 1 200 Kč

 

Sportovní oddilý (Hokej, Krasobruslení, KSB) /1 hod./
Sportovní oddíl mládež 600 Kč
Sportovní oddíl dospělí 1 200 Kč
Sportovní oddíl dospělí - cena za utkání 5 200 Kč

  

Komerční pronájmy /1 hod./
13:00 - 22:00 hod. 3 600 Kč
22.00 - 13:00 hod. 2 900 Kč
Světelná tabule včetně ovládacího zařízení 200 Kč/hod

 Šatny včetně sociálního zařízení jsou zahrnuty v ceně pronájmu.

Ostatní ceny

/1 hod./
Kanceláře 300 Kč / m2 / rok
Bufety 150 Kč / bufet / hod
VIP prostory 250 Kč / hod

* Bufety jsou přednostně pronajímány pořadateli akce

* Minimální účtovaná doba za pronájem bufetu 3 hod. (450 Kč)

Letní provoz

/1 hod./
Sportovní oddíl mládež - in-line plocha 450 Kč
Sportovní oddíl dospělí - in-line plocha 700 Kč
ZŠ - in-line plocha 500 Kč
Tenisové kurty 200 Kč
Venkovní hřiště 250 Kč
Pronájem šatny na ZS 100 Kč
Veřejnost, ostatní 950 Kč

Storno poplatek

  • odhlášení objednávky 7 dní před vlastním pronájmem 100% z konečné ceny pronájmu,
  • odhlášení objednávky 14 až 8 dní před vlastním pronájmem 50% z konečné ceny pronájmu.

Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, apod.) oprávněn sjednat nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.

Schváleno Radou města Hodonína dne 6.12.2022, usnesením č. 182

Platnost ceníku od 1. 1. 2023.