Ceník pronájmu zimního stadionu

Ceník platný od 1. 1. 2021.

Bruslení veřejnosti /1,5 hod./ /1 hod./
Doprovod 10 Kč 10 Kč
Děti (do 15 let) 30 Kč 20 Kč
Dospělí 50 Kč 40 Kč

 

Základní, střední školy  a školky /1 hod./
Základní školy a mateřské školy 650 Kč
Střední školy 900 Kč

 

Hokej, Krasobruslení, KSB /1 hod./
Sportovní oddíl mládež 450 Kč
Sportovní oddíl dospělí 900 Kč
Sportovní oddíl dospělí - cena za utkání 4 500 Kč

  

Komerční pronájmy /1 hod./
13:00 - 22:00 hod. 2 300 Kč
22.00 - 13:00 hod. 1 900 Kč
Světelná tabule včetně ovládacího zařízení 200 Kč/hod

 Šatny včetně sociálního zařízení jsou zahrnuty v ceně pronájmu.

Ostatní ceny

/1 hod./
Kanceláře 300 Kč / m2 / rok
Bufety 100 Kč / bufet / hod
VIP prostory 200 Kč / hod

* Bufety jsou přednostně pronajímány pořadateli akce

* Minimální účtovaná doba za pronájem bufetu 3 hod. (300 Kč)

Letní provoz

/1 hod./
Sportovní oddíl mládež 400 Kč
Sportovní oddíl dospělí 600 Kč
450 Kč
Veřejnost, ostatní 800 Kč

Storno poplatek

  • odhlášení objednávky 7 dní před vlastním pronájmem 100% z konečné ceny pronájmu,
  • odhlášení objednávky 14 až 8 dní před vlastním pronájmem 50% z konečné ceny pronájmu.

Ředitel TEZA Hodonín, příspěvková organizace v součinnosti s garantem sportu je v mimořádných případech (MS, ME, MČR, významné mezinárodní akce, apod.) oprávněn sjednat nájemci individuální cenu za pronájem sportoviště, na základě smluvního vztahu.

Schváleno Radou města Hodonína dne 20.10. 2020, usnesením č.3066.

Platnost ceníku od 1.1. 2021