DEN SPORTU

Ve středu 18. září 2019 se v prostorách sportovišť ZŠ Očovská a na venkovním hřišti Očov, uskutečnila akce projketový den "DEN SPORTU", který organizovala ZŠ Očovská ve spolupráci s organizací TEZA Hodonín. Sportovní akce byla určena pro děti ZŠ Očovská I. stupně.