XXI. Sportovní hry města Hodonína 2021

V Hodoníně se v době od 1. - 26 června 2021 uskutečnily již XXI. Sportovní hry města Hodonína, které byly určeny pro širokou amatérskou sportovní veřejnost bez omezení věku.

Cílem „XXI. Sportovních her města Hodonína 2021“ je zapojení do sportovních akcí širokou veřejnost všech věkových kategorií s hlavním cílem podpora zájmu o tělovýchovu a sport, především u mládeže, jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů jako je kouření, požívání  alkoholu a především užívání drog.