Ocenění sportovců za rok 2020.

Na základě podkladů od hodonínských sportovních oddílů a klubů, předložil ředitel TEZA Hodonín pan Otakar Čajka sportovní komisi Města Hodonína seznam sportovců, kteří byli nominování na ocenění nejlepší sportovkyně-sportovec Města Hodonína za kalendářní rok 2020. Na základě předložených návrhů sportovní komise Města Hodonína na svém zasedání rozhodla o nominaci sportovců v kategoriích žákyně - žák, juniorka - junior, žena - muž, trenér a sportovní kolektiv. Z důvodů protiepidemiologických opatření Covid-19 se v měsíci březnu 2021 bohužel nemohl uskutečnit Ples sportovců, kde měli být nominováni sportovci oceněni. Po rozvolnění těchto opatření ředitel TEZA Hodonín požádal vedení Města Hodonína o termín a místo, aby tito nominováni sportovci mohli být za své sportovní úspěchy, které dosáhli v roce 2020 oceněni.

Ocenění sportovci za rok 2020  
Nejlepší sportovkyně města Hodonína za rok 2020, kategorie žákyně
Simona Holubová, stolní tenis
(SKST Hodonín)

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020  kategorie žák
Štěpán Mífek, plavání a dálkové plavání
(Oddíl sportovního plavání Hodonín)

Nejlepší sportovkyně města Hodonína za rok 2020 kategorie juniorka
Jasmína VOLDÁNOVÁ,  fitness
(All Stars Fitness Tým Lužice - asociace SKF ČR)

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020  kategorie junior
Matěj HŘEBAČKA, atletika
(AK Hodonín)

Nejlepší sportovkyně města Hodonína za rok 2020  kategorie žena
Natalia PARTYKA, stolní tenis
(SKST Hodonín)

Nejlepší sportovec města Hodonína za rok 2020  kategorie muž
Václav BALDRIÁN , veslování           
(VK Hodonín)

Nejlepší trenér města Hodonína za tok 2020
Jaroslav ŠVRČEK, veslování               
(VK Hodonín)

Nejlepší sportovní kolektiv města Hodonína za rok 2020
Družstvo - JUNIORKY, stolní tenis
(SKST Hodonín)