XXII. Sportovní hry města Hodonína 2022

V Hodoníně se v době od 1. června - 2. července 2022 uskutečnily již XXII. Sportovní hry města Hodonína, které byly určeny pro širokou amatérskou sportovní veřejnost bez omezení věku.

Cílem „XXII. Sportovních her města Hodonína 2022“ je zapojení do sportovních akcí širokou veřejnost všech věkových kategorií s hlavním cílem podpora zájmu o tělovýchovu a sport, především u mládeže, jako prevence nežádoucích sociálně patologických jevů jako je kouření, požívání  alkoholu a především užívání drog.